Privacy statement

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is erg belangrijk voor ons. Daarom verwerken wij uw gegevens uitsluitend op basis van de wettelijke voorschriften (AVG> DSGVO, TKG 2003). In dit privacybeleid informeren we u over de belangrijkste aspecten van gegevensverwerking op onze website.

AVG – Gegevensbescherming

Neem contact met ons op
Als u contact met ons opneemt via het formulier op de website of per e-mail, stemt u in met de invoer van uw persoonlijke gegevens die u ons meedeelt tot deze worden ingetrokken. Uw gegevens wordt door ons verwerkt in verband met het verwerken van uw verzoek en in geval van vervolgvragen. Deze gegevens worden in administratie bewaard zolang ze nodig zijn voor onze zakelijke doeleinden en/of wettelijke vereisten. We zullen deze informatie niet delen met derden zonder uw toestemming.

Online boeken
Onze online-boekingssysteem is in samenwerking met Seekda – Cognitiv Global Corporation, gevestigd op Bay Street 199, Suite 4000, Toronto, Ontario, M5L 1A9.
Meer informatie en het privacybeleid van onze partner is te vinden op:
https://seekda.com/de/allgemeine-geschaftsbedingungen/.

Cookies
Onze website maakt gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die via uw browser op uw apparaat worden opgeslagen. Ze doen geen kwaad.
Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijk te maken. Sommige cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Ze stellen ons in staat om uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen.
Als u dit niet wilt, kunt u uw browser zo instellen dat deze u informeert over het instellen van cookies en dat u dit alleen in individuele gevallen toestaat.
Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van onze website beperken.

Google Analytics
Onze website maakt gebruik van de functies van de webanalyse service ‘Google Analytics’, een webanalyse-service van Google. Hiertoe worden cookies gebruikt om uw gebruik van een website te analyseren.
U kunt dit voorkomen door uw browser zo in te stellen dat er geen cookies worden opgeslagen.

Social media plug-ins
Op onze website hebben we zogenaamde “embedded” plug-ins voor sociale media. Bij het bezoeken van de website brengt het systeem automatisch een verbinding tot stand met het respectieve sociale netwerk als gevolg van de integratie van de plug-ins en de verzending van gegevens (IP-adres, bezoek aan de website, enz.). De gegevensoverdracht gebeurt zonder onze tussenkomst en buiten de verantwoordelijkheid van ons.

U kunt voorkomen dat gegevens worden verzonden door u af te melden bij de respectievelijke sociale netwerken voordat u de website bezoekt. Alleen in de status “ingelogd”, kan het sociale netwerk specifieke gegevens toewijzen aan het activiteitenprofiel van de gebruiker via automatische gegevensoverdracht.

De automatisch verzonden gegevens worden uitsluitend door de sociale netwerkoperators gebruikt en niet door ons. Verdere informatie hierover, inclusief de inhoud van de gegevensverzameling via sociale netwerken, kan rechtstreeks worden verkregen via de website van het overeenkomstige sociale netwerk. Daar kunt u ook de privacy-instellingen aanpassen.

Links
Op onze website vindt u links die naar andere websites leiden om u meer informatie te geven. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor gelinkte websites via onze website. Deze websites vallen niet onder ons privacybeleid.

SSL-codering
Onze website gebruikt om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijk inhoud te beschermen, zoals verzoeken die u ons via deze website stuurt, een SSL-codering. Een gecodeerde verbinding kan worden herkend door de adresregel van de browser, die verandert van “http://” in “https://” en het slotsymbool in uw browser lijn.
Als SSL-codering is ingeschakeld, kunnen de gegevens die u ons verstrekt, niet door derden worden gelezen.

Rechten
U heeft recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking, gegevens overdracht, intrekking en bezwaar met betrekking tot uw opgeslagen gegevens.

Als u meent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming of als uw beweringen over gegevensbescherming op een andere manier zijn geschonden, kunt u een klacht indienen bij of bij de gegevensbeschermingsautoriteit van Oostenrijk (DSGVO).

Als u beweert dat een van deze rechten kennelijk ongegrond is of bijzonder vaak voorkomt, hebben wij het recht om redelijke verwerkingskosten te vragen of de aanvraag te weigeren

Verantwoordelijkheid om samen te werken
Als onderdeel van onze verantwoordelijkheid om samen te werken, zijn we verplicht om gegevens te verstrekken zoals bepaald door wettelijke voorschriften (bijv. Oostenrijkse federale fiscale code (BAO), Oostenrijkse registratiewetgeving (Meldegesetz), Oostenrijkse wetboek van burgerlijke rechtsvordering (ZPO), Oostenrijks Wetboek van Strafvordering (StPO), enz.) op aanvraag.

Contract
We gebruiken de volgende gegevens wanneer u een overeenkomst met ons sluit.

Persoonlijke gegevens
Voor- en achternaam, volledig adres, alle contactinformatie (bijvoorbeeld e-mailadres, telefoonnummer), informatie over het type overeenkomst en de inhoud ervan.

Andere persoonlijke gegevens die u of derden ons ter beschikking stellen, met uw toestemming of anderszins toegestaan, wanneer het contract wordt gestart, tijdens de contractuele relatie (bijvoorbeeld om een ​​gastenkaart uit te geven) of om aan wettelijke verplichtingen te voldoen:
Geboortedatum of leeftijd, burgerlijke staat, geslacht, beroep, identiteitskaart gegevens, bankgegevens, abonnement of vertegenwoordigingsbevoegdheid, contractuele verbintenis, annulering deadlines of andere persoonlijke informatie die u zelf hebt verstrekt.

Registratiegegevens

1.1 Verplichte registratie
Volgens de Oostenrijkse Registratiewet moet u zich bij ons registreren met behulp van de gegevens die worden vermeld in § 5 en § 10 van de Oostenrijkse registratiewet. Dit geldt voor de volgende gegevens:
Naam, geboortedatum, geslacht, nationaliteit, land van oorsprong, adres en postcode en – voor buitenlandse gasten – het type reisdocument waarmee wordt gereisd, het reisdocumentnummer, de plaats van afgifte en de afgevende instantie en de datum van aankomst en vertrek.

1.2. Gastenregistratie
We zijn wettelijk verplicht om deze gegevens te bewaren in een gastenregister zoals is bepaald in § 19 van de Oostenrijkse registratiewet en deze voor een periode van 7 (zeven) jaar op te slaan, tenzij het om andere redenen wordt behandeld voor een langere periode door dit privacybeleid.

We beheren het gastenregister elektronisch en sturen de gegevens door naar een IT-processor, waar de gegevens lokaal worden opgeslagen. Een overdracht naar een derde land vindt niet plaats.

1.3. Openbaarmaking van gegevens
De gegevens categorieën “Aankomst”, “Vertrek” gekoppeld aan het land van herkomst worden doorgestuurd naar de gemeente waar onze accommodatie zich bevindt, in overeenstemming met § 6 Verordening Toerismestatistieken. Het relevante toeristenbureau Olympiaregion Seefeld, waartoe wij behoren, en/of de gemeente heeft ook gegevens verzameld over het aantal totale overnachtingen en de personen die de verblijfsbelasting moeten betalen om in te dienen. Dit gebeurt op basis van § 9 Tiroler Aufenthaltsabgabegesetz.

1.4. Juridische basis van gegevensverwerking
De verwerking in overeenstemming met bovenstaande punten 1.1 tot 1.3 is gebaseerd op art. 6 par. 1 lit. c DSGVO (voldoen aan wettelijke verplichting).

1.5. Aanvullende gegevensoverdracht aan tourismusverband / gemeente
Daarnaast sturen we uw postcode en geboortejaar (in pseudoniem of geanonimiseerde vorm) door naar onze gemeenschap en onze TVB voor statistische doeleinden om de bron- en leeftijdscijfers van de Tourist Board samen te stellen en te evalueren. Deze overdracht is gebaseerd op Art. 6 (1) lid e (taak van algemeen belang) en lid f (overheersende legitieme belangen) GDPR. Anderzijds kunnen zij op elk moment beroep aantekenen om redenen die voortkomen uit hun specifieke situatie (artikel 21, lid 1 AVG).

Gastenkaart

2.1 Algemene informatie
U hebt de mogelijkheid om een ​​gastenkaart te gebruiken. De gastenkaart biedt kortingen en/of diensten door verschillende bedrijven in de regio (bijvoorbeeld lagere toegangsprijzen). De gastenkaart is geldig voor de duur van uw verblijf bij ons.

2.2 Gastenkaart uitgave
Gastenkaarten worden alleen door de accommodatieverschaffer op uw verzoek verstrekt. Afhankelijk van het gastenkaart systeem dat door TVB en/of de accommodatieverschaffer wordt gebruikt, krijgt u een van de volgende:

  • een elektronisch gegenereerde gastenkaart,
  • Handmatig gemaakte gastenkaart of
  • Carbon-kopie van het registratieformulier

2.3 Verwerkte persoonlijke gegevens
Voor zowel de elektronisch gegenereerde als de handmatig gemaakte gastenkaart worden de volgende persoonlijke gegevens, die zijn overgenomen uit de registratiegegevens (zie punt 1 hierboven), verwerkt:
Voornaam, achternaam, geboortedatum en verblijfsduur (aankomst/vertrek), land van oorsprong, postcode.
Als de gastenkaart wordt uitgegeven als Carbon-kopie van het registratieformulier, bevat deze informatie zoals bepaald in § 5 in combinatie met § 9 van de Oostenrijkse registratiewet (zie 1.1 Registratiegegevens). In dit geval worden de gegevens niet elektronisch verwerkt voor gastenkaart doeleinden.
De volgende aanvullende persoonlijke gegevens worden verwerkt wanneer de gastenkaart wordt gebruikt: gegevens over de gebruiksfrequentie van de kaart, gebruikte services, boekingen, transactielogboeken, factuurgegevens, verwijzing naar geregistreerde gegevens en de toeristische accommodatie.
Deze gegevens zijn nodig om enerzijds uw identiteit te bepalen en anderzijds om de geldigheidsduur van de gastenkaart bij de vestiging van de betreffende dienstverlener te bepalen. Het vergemakkelijkt ook de afhandeling van kortingen tussen de dienstverleners, het toerismebureau en, indien nodig, de logiesverstrekkende bedrijven.

2.4 Juridische basis voor gegevensverwerking
Gegevens worden verwerkt voor gastenkaart doeleinden, gebaseerd op uw toestemming (artikel 6, lid 1, lit. een GDPR) of, ten behoeve van de contractuele uitvoering (artikel 6, lid 1, lit. b GDPR), als de gastenkaart deel uitmaakt van de dienstverlening zoals gespecificeerd in de accommodatie overeenkomst.
U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken door mondeling of door een e-mail te sturen naar het volgende adres: karin@seefeldchalets.com.

2.5 Gastenkaart systeembeheer
Het gastenkaart systeem wordt beheerd door de plaatselijke toerismebureau. Andere betrokken partijen zijn de plaatselijke logiesverstrekkende bedrijven en lokale bedrijven (dienstverleners).
Gegevens die voor gastkaarten worden verwerkt, worden na achtenveertig (48) maanden verwijderd.

2.6 Gegevens ontvangers
Gegevens die voor gastenkaart doeleinden worden verwerkt, worden doorgestuurd naar de plaatselijke toeristenbureau om de facturering van dienstverleners en/of logiesverstrekkende bedrijven te vergemakkelijken.
Individuele serviceproviders, die de gastenkaart respecteren en kortingen aanbieden, ontvangen deze gegevens ook wanneer u services gebruikt die door deze bedrijven worden aangeboden via de gastenkaart.
Om kortingen te claimen, moet u de kaart met deze gegevens presenteren aan de serviceprovider. Het bedrijf controleert vervolgens of de kaart (nog) geldig is, meestal door de streepjescode op de gastenkaart te scannen en vervolgens de barcode gegevens over te dragen aan onze IT-processor. Op dit moment worden ook persoonlijke gegevens overgedragen aan het bedrijf, in het bijzonder gegevens over uw identiteit (om de identiteit en de geboortedatum te verifiëren).
Als de gastenkaart een kopie van het registratieformulier is, verifieert het bedrijf de geldigheid ervan aan de hand van de carbon copy van het registratieformulier.

3. Andere verwerking van uw gegevens
In principe verwerken we alleen die gegevens die absoluut noodzakelijk zijn voor het sluiten van het contract of voor de uitvoering van het contract. Als u ons ook de juiste toestemming hebt gegeven, zullen wij uw gegevens op zo’n manier verwerken dat we u tot nader order informatie over onze diensten verstrekken. Daarbij gebruiken we de volgende communicatiekanalen, als u ons dit heeft gegeven: Telefoon-, e-mail-, sms-, post- of sociale mediakanalen.

4. Gegevens verwijderen
Uw basisgegevens en andere persoonlijke gegevens worden verwijderd als ze niet langer nodig zijn voor de verwezenlijking van het doel waarvoor ze zijn opgeslagen – meestal na 7 (zeven) jaar – of als de opslag om juridische redenen ontoelaatbaar is.

In plaats van een verwijdering, kan ook anonimisering van de gegevens worden gemaakt, wat betekent dat elke persoonlijke referentie onherstelbaar wordt verwijderd.

Heeft u een vraag over een vakantiehuis,
of zoekt u beheer voor uw vakantiewoning?

Bel Karin de Jong

T +43 664 556 1470
E karin@kazaway.com

Oostenrijk - Nederland